WAVEFORM MONITOR

Met de waveform-monitor kan je zowel tijdens de opnames en de post-productie (montage) de helderheid en het contrast van een opname aflezen en deze gegevens gebruiken om de beelden te corrigeren. In de meeste montage-programma’s zit een waveform-monitor ingebouwd dus het is zonde om deze niet te gebruiken. Vooral omdat dit in de meeste situaties de beste methode is om opnames te corrigeren. Je kan de keuze maken om alles puur op het oog te corrigeren maar dat biedt zeker niet de zekerheid dat je het beeld optimaal corrigeert.

De correctie van helderheid kan noodzakelijk zijn omdat monitoren en televisies te hoge levels niet weer kunnen geven. Bij een film die uiteindelijk door een televisiezender wordt uitgezonden gaat zelfs, zo als men dat noemt, het mes door de levels en zullen bepaalde niveaus zelfs helemaal niet uitgezonden worden. Het niveau van de helderheid wordt weergegeven in procenten. Tijdens de montage kan je makkelijk werken met niveaus die ver boven de 100% liggen. In dat geval zijn de helderste delen binnen het beeld witter dan wit. Dat kan tijdens de montage misschien leuk lijken maar realiseer je echter dat een televisie de levels boven de 100% niet weer kan geven. Het eerder genoemde mes gaat dan door de opnames en alle levels boven de 100% worden op een level van 100% afgesneden, helderder dan 100% zend men niet uit! Dit betekend echter niet bij voorbaat al dat je nooit levels boven de 100% zal gebruiken.

Aan de hand van een aantal voorbeelden zal de werking en het gebruik van de waveform-monitor worden uitgelegd. Het verdient de aanbeveling om toch met de wavefrom-monitor te leren werken!

In de onderstaande voorbeelden wordt gebruik gemaakt van de waveform-monitor zoals deze in Final Cut beschikbaar is. Met behulp van een waveform-monitor wordt een beeld in helderheden weergegeven. Als je goed naar het beeld van een waveform-monitor kijkt kan je daarin het beeld herkennen dat weergegeven wordt.

waveform1

waveform2

waveform3

Hoe lees je de monitor af?
Voorbeeld 1a, de kleurenbalk (colorbar 100-75, boven)

Aan de hand van het bovenstaande voorbeeld waarop een kleurenbalk zichtbaar is krijg je een indruk van hoe je de monitor af moet lezen. Een kleurenbalk is een testpatroon waarin de helderheid van een aantal kleuren precies volgens een standaard worden weergegeven. Dit is een kleurenbalk die ook door veel camera’s gegenereerd kan worden en welke je voorafgaande aan een opname op kan nemen zodat deze tijdens de montage gebruikt kan worden om het beeld in te regelen.

Er zijn verschillende soorten colorbars, de belangrijkste zijn de 100% colorbar en de 75% colorbar. Bij de 100% colorbar worden alle kleuren in hun maximale helderheid weergegeven, bij de 75% colorbar worden de kleuren op 75% niveau weergegeven. Let op: deze niveau’s hebben alleen betrekking op de kleuren en niet op de zwarten en witten. De 75% colorbar is de SMPTE standaard colorbar. In dit voorbeeld werken we met een 75% colorbar.

Om te beginnen heb je natuurlijk maximaal zwart en maximaal wit. Het maximaal zwart niveau staat voor het diepste zwart en maximaal wit voor het helderste wit. Nogmaals, je kan witter dan wit gaan maar dat heeft geen nut omdat televisies dit niveau niet weer kunnen geven. Als je het beeld van de waveform-monitor over de kleurenbalk heen projecteert zie je dat de witte balk een helderheid geeft die precies op de 100% lijn in de monitor loopt. Het niveau van de zwarte balk ligt precies op de lijn van het blacklevel (0%).

De kleuren (van links naar rechts) geel-cyaan-groen-magenta-rood-blauw hebben binnen deze kleurenbalk elk een specifieke helderheid. Het is duidelijk te zien dat de helderheid van de kleuren van links naar rechts verloopt en dat geel een stuk helderder is dan bijvoorbeeld rood en blauw. In dit voorbeeld wordt een 75% colorbar gebruikt bij een 100% colorbar zullen de levels van de kleuren hoger liggen.

waveform4

Voorbeeld 2a (boven)
Met behulp van kleurcorrectie is alle kleur uit de kleurenbalk gedraaid. Het gaat immers niet om de kleuren maar om de helderheid. Met een dergelijke afbeelding kan je overigens ook een monitor goed afregelen want de helderheid van blauw ligt heel dicht bij de helderheid van zwart. Als de helderheid/het contrast van een monitor niet goed is ingesteld dan zal er geen onderscheid gemaakt kunnen worden tussen de helderheid van het blauw en het zwart.

waveform5

waveform6

Voorbeeld 2b (boven)
Vervolgens is met behulp van de filters binnen Final Cut de helderheid van de kleurenbalk omhoog ‘geschroefd’ waarmee de helderheid ver boven de 100% uitgaat. Zelfs de helderheid van het geel ligt nu boven de 100%. Rekening houdend met het gegeven dat niveaus boven de 100% niet meer worden weergegeven worden de helderden van het wit en geel op 100% afgesneden en hebben deze helderden feitelijk geen zin.

Voorbeeld 2c (boven)
In dit voorbeeld is met behulp van de filters in Final Cut de helderheid zo ingesteld dat het zwart niveau onder de 0% valt. Je ziet dat het niveau van zwart niet verder dan zwart is gezakt maar dat nu de kleuren blauw en rood bijna op het maximaal black-level liggen.

Bij de helderheid van wit is het voorbeeld nog extremer, het niveau van wit ligt ver onder de 100% en dus zitten er in deze kleurenbalk ook geen maximale helderheid/witten meer.

Aan de hand van deze voorbeelden zou je in principe al een goede correctie van de helderheid/het contrast kunnen uitvoeren.

Voorbeeld 3a (boven)
Aan de hand van een praktijkvoorbeeld zullen we de levels van een afbeelding gaan afregelen. We zien een opname die gemaakt is in een chipsfabriek. Zo op het eerste gezicht lijkt het beeld optimaal qua weergave en zou je denken dat het niet nodig is om een correctie toe te passen. Bekijk de opname eerst zorgvuldig en analyseer het beeld. De meeste heldere delen binnen de opname moeten gevormd worden door de reflecties op de metalen delen van de machines. De donkerste partijen (zwarten) zullen gezocht moeten worden in de schaduwzijdes aan de onderzijde van de machines.

Als je op de waveform-monitor naar het black-level kijkt valt op dat er geen maximaal zwart in het beeld zit. We gaan nu eerst de helderheid binnen de opname terug draaien tot het moment dat zich binnen de opname maximaal zwart bevindt. Dit kunnen wij aflezen op de waveform-monitor.

Voorbeeld 3b (boven)
Dit laat zien hoe het beeld er uit ziet als het zwart op het juiste niveau is gebracht. Zo op het eerste gezicht zal je binnen het beeld weinig veranderingen zien ten opzichte van de ongecorrigeerde opname. En juist daarin schuilt het grote gevaar van correctie zonder gebruik van en waveform-monitor. Want als je nu naar het beeld van de waveform-monitor kijkt zal je zien dat het zwart niveau binnen de opname nu netjes op 0% ligt en dus maximaal zwart is. De maximale helderheden binnen het beeld liggen netjes tegen de 100% en dus hoeven deze niet gecorrigeerd te worden. Als je de afbeelding goed analyseert kan je de heldere partijen binnen de afbeelding aflezen. Deze worden gevormd door de reflecties op metaal en door TL-verlichting.

waveform13

waveform14

Voorbeeld 4 (boven)
– Analyse het originele beeld
– Black-level mag omlaag.

Bij de 100% lijn zie je als je heel goed kijkt hele dunne lijntjes lopen die netjes tegen de 100% aanlopen. Dat zijn de hoge-lichten welke gevormd worden door het licht dat op de druiven valt. Dus deze opname kan qua helderheid als goed beschouwd worden. Dus om dit beeld te corrigeren ga je er voor zorgen dat er echt zwart in het beeld zit.

waveform15

waveform16

Voorbeeld 5a (boven)
Analyse originele beeld en de waveform-monitor

We zien dat veel van de helderheid zich tegen de black-level lijn afspeelt. En dat er zeer weinig tegen het 100% niveau afspeelt. Als je heel goed kijkt zie je een hele kleine piek die duidelijk gevormd wordt door een reflectie op een vochtig deel van de krop sla. Dus dit is qua correctie best een moeilijk geval want is dat ene kleine hoge pieklicht voldoende om het beeld als helder genoeg te beschouwen? Als je het beeld puur visuel bekijkt zonder gebruik te maken van de waveform-monitor dan zou je kunnen zeggen dat je meer helderheid in het beeld wil hebben. En dus de keus moet maken om dat hele kleine pieklicht boven de 100% te laten komen en daarmee andere delen binnen de opname richting de 100% te laten gaan. Zelf acht ik dat, in eerste instantie, niet nodig maar als voorbeeld zal ik deze correctie echter wel uitvoeren.

Voorbeeld 5b & 5c (boven)
Daar waar ik in eerste instantie dacht dat het niet nodig was om de helderheid naar boven bij te stellen komt het beeld nu opeens wel een heel stuk frisser over. Het is te zien dat het pieklicht nu boven de 100% lijn zit en daarmee witter is dan wit. Maar veel belangrijker is dat zich op andere punten binnen het beeld opeens nieuwe punten openbaren die zich tegen de 100% lijn begeven. En dus is de algehele indruk van het beeld er een die beter is. Het beeld oogt frisser.

Voorbeeld 6a (boven)
In dit voorbeeld een opname die niet goed belicht is geweest. De prei die van de band valt ziet er ook heel vies en grauw uit. Tijd om het beeld te corrigeren. We beginnen met een analyse van het beeld met behulp van de waveform-monitor.

Het is duidelijk dat er geen maximaal zwart in zit en dat er aan de andere kant ook geen maximaal wit in de afbeelding zit. We gaan nu eerst het black-level op niveau brengen en dus de helderheid omlaag draaien zodat het zwart ook daadwerkelijk zwart is. Daarna regelen we het contrast bij tot de heldere partijen in het beeld in de buurt van maximaal wit (100%) komen.

Voorbeeld 6b (boven)
Met behulp van de waveform-monitor is het beeld gecorrigeerd en het verschil is heel duidelijk zichtbaar, het diepste zwart en de maximale helderheid worden nu bereikt. Met als gevolg een beeld dat veel frisser oogt.

Voorbeeld 7a (boven)
Als je de waveform-monitor bekijkt zie je dat er geen maximaal zwart in zit en dat zwart gevormd zal moeten worden met de donkere randen van de schroefdraad in het bruine flesje. Wij willen de donkere partij bij de mouw zo dicht als mogelijk naar zwart zodat er nog doortekening in de mouw zichtbaar blijft.


Het maximale heldere wit wordt nu gevormd door de heldere reflectie binnen de reageerbuis. Je kan echter de keus maken om de witte sticker op de doos in de achtergrond naar maximaal wit te brengen en daarmee het beeld wat frisser te maken.

Voorbeeld 7b (boven)
Na de correctie laat de waveform-monitor zien dat de heldere lichten in de reageerbuis nu boven de 100% zitten en daarmee niet meer witter worden weggegeven dan in het ongecorrigeerde beeld. Er zijn echter wel meer punten bij gekomen die in de buurt van het 100% niveau zitten of zelfs daarboven. Alles boven de 100% kan je als uitgebeten wit beschouwen. De witte sticker op de doos tikt nu net tegen de 100% aan.

Voorbeeld 8 (boven)
Probeer de verschillende delen binnen het beeld terug te vinden binnen de waveform-monitor. het gebied dat binnen twee is weergegeven is in tegenstelling tot wat de afbeeldingen suggereren de donkere schaduw partij aan in de oksels van de persoon die het clapper board vast heeft.

Voorbeeld 9 (boven)
Zie dat je de waveform-monitor niet letterlijk over de afbeelding kan leggen. Bijvoorbeeld de donkere partijen boven het zwaailicht zijn in de waveform-monitor aan de onderzijde van de monitor te zien, daar wordt immers het zwart weergegeven. Hierbij is de dunne zwarte rand welke aan de voet van het zwaailicht zit het aller diepste zwart niveau.

Comments are closed.