KLEURCORRECTIE DEEL 2

Nadat in deel één de waveform monitor is uitgelegd en de basis van kleurcorrectie/grading gaan we in deel twee dieper op een aantal zaken in. In de onderstaande afbeelding kan je zien dat het beeld in het gebied van de hogelichten in de waveform monitor een rechte lijn laat zien. Dit betekend dat bepaalde delen binnen de opname overbelicht zijn geraakt. In deel één is uitgelegd dat men bij de omroepen de signalen die een helderheid van meer dan 100 procent hebben niet uitzenden en dat men daar in de uitzendstraat een mes doorheen haalt. Hier zie je iets vergelijkbaars in de camera gebeuren. De camera kon tijdens de opnames de contrast-omvang niet aan en alles boven een bepaalde helderheid kon niet meer witter dan wit worden en er is een mes doorheen gegaan. Dat betekend dat alle details in dat gebied verloren zijn gegaan. Als je naar de derde afbeelding hier onder kijkt kan je zien dat het zelfs niet meer helpt als je in de montage de helderheid omlaag gaat halen. De bovenzijde van het beeld in de waveform monitor is en blijft recht afgesneden.

In dit geval leg je de rechte lijn in de waveform monitor precies op de 100% lijn in de waveform monitor en nadat het gehele beeld gecorrigeerd is krijg je dan het onderstaande resultaat. Als je de opnames met een camera zou hebben gemaakt die een hoger dynamisch bereik zou hebben dan was er in de hoge lichten waarschijnlijk nog wel wat te redden geweest. De vraag is echter of het erg is dat je geen details in de lichte partijen meer kan waarnemen.

In het volgende voorbeeld zien we wederom een vliegtuig en op dit beeld gaan we weer een aantal correcties toepassen. In de drie afbeelding hieronder kan je zien waarop je uit kan komen als je het beeld met behulp van de waveform monitor gaat corrigeren. De meest heldere delen binnen het beeld welke netjes op de 100% lijn liggen worden gevormd door de koplampen van de auto, het navigatielicht van het vliegtuig en door een reflectie op de wielpoot van het vliegtuig. De vraag is echter of je dit tijdens het corrigeren aan wil houden als de meest heldere delen binnen het beeld. Moeten hier nog details zichtbaar zijn of mag alles ‘uitgefikt’ zijn?

Je kan er bewust voor kiezen om de helderheden van deze elementen boven de 100% lijn te leggen omdat je dit een mooier resultaat vindt geven. Als je niets met ‘broadcast safe’ regels te maken hebt gaat dit prima werken, bij YouTube of Vimeo zal niemand gaan klagen dat het signaal op bepaalde punten hoger dan 100% is. In bepaalde gevallen kan het echter wel zo zijn dat men bij omroepen wel gaat klagen omdat het beeld niet ‘broadcast safe’ is. Ik zeg in dit geval gewoon de hoge lichten van de koplampen en dergelijk boven de 100% lijn leggen omdat dit het totaal beeld ten goede komt.

Als je het beeld van de onderstaande wolken op de waveform monitor bekijkt zal het meteen opvallen dat het beeld ruim binnen de lijnen van nul en honderd procent vallen. Er is nog heel veel speelruimte om het beeld aan te passen. In dit geval heeft de opname een laag contrast of anders gezegd een laag dynamisch bereik. De lichte vlekken in de wolken liggen nog een flink eind van de honderd procent lijn na correcties krijg je een beeld zoals in de derde afbeelding hieronder te zien is.

Je krijgt een mooi beeld met redelijk dramatische wolken. Als je op de waveform monitor rondom de 50% lijn kijkt dan zie je dat een groot deel van de beeld informatie zich onder deze lijn bevindt. De 50% lijn komt overeen met de helderheid die een grijskaart zal moeten geven en dus is dat het gebied rondom de helderheid van middengrijs.

Tot nu toe hebben wij voor de correcties alleen gebruik gemaakt van de sliders ‘Gain’ en ‘Setup’ maar tussen deze twee sliders ligt nog een derde slider die wij kunnen gebruiken. Deze slider heeft de naam ‘Gamma’. Met deze slider kan je het signaal rondom het middengebied regelen zonder dat dit heel veel invloed op de hoge lichten (100% lijn) en de donkere partijen (0% lijn) heeft. Als je met deze slider schuift zal je zien dat de grootste veranderingen zich inderdaad in het midden gebied openbaren. Je kan dit gebied omhoog of juist omlaag trekken. Hiermee kan je de sfeer binnen een beeld sterk beïnvloeden zonder dat je zoals eerder gezegd grote veranderingen rondom de nul en honderd procentslijnen ziet.

Als je de drie resultaten bij elkaar ziet dan valt het op dat alles netjes binnen de nul- en honderdprocents valt maar dat de sfeer binnen de beelden totaal anders is. Hier heb je dus alle vrijheid om het beeld geheel naar eigen smaak te corrigeren:

Het hele middengebied waarin wij nu bezig zijn is meestal ook het gebied waarbinnen de huidtinten zich bevinden. En dus is de ‘Gamma’ slider belangrijk als het gaat om het aanpassen van huidtinten. Vooral bij portretten van mensen die geïnterviewd worden kan het handig zijn om in het middengebied correcties te maken. Bijvoorbeeld als een gezicht net niet lekker fris oogt. Kijk wat er met de gezichten gebeurd als je met de ‘Gamma’ gaat schuiven. En zie ook dat dit schuiven relatief weinig invloed heeft op de hoge lichten en donkere partijen in het beeld.

Met de drie sliders: ‘Gain’, ‘Gamma’ en ‘Setup’ in combinatie met de waveform monitor kan je dus al heel goed de basis leggen voor kleurcorrectie/grading. Onder de drie sliders zie je echter een aantal iconen staan. Met deze ‘knoppen’ kan je het beeld volledig automatisch laten corrigeren. Als je snel moet werken is dit een optie of het kan je ook een goede uitgangs-positie bieden voor verdere correcties. Het is echter van belang dat je weet wat er gebeurd, waarmee het gebeurd en wat de parameters doen. Zelf gebruik ik de automaat stand ook wel eens maar er gaat natuurlijk niets boven geheel zelfstandig corrigeren. Ook omdat de automaat het beeld lang niet altijd goed zal analyseren. De meest linker knop in de automaat balk heeft te maken met de kleurbalans maar deze kunnen wij op dit moment nog buiten beschouwing laten omdat wij alleen bezig zijn met de helderheden binnen het beeld

Tot nu toe hebben wij gewerkt binnen het HSL/Hue Offsets menu gewerkt, je zal echter zien dat er ook een tab-blad is met de naam HSL/controls. Vergeet dit menu als je een beetje serieus met kleurcorrectie aan de gang wil gaan. Dat menu is in het geval van helderheden echt ‘amateur-werk’ 🙂

Comments are closed.