KLEURCORRECTIE DEEL 1

Zeker als je gebruik maakt van speciale picture styles dan zal je aan de slag moeten met kleurcorrectie. En ondanks het feit dat men bij de omroepen bijna nooit tijd heeft voor dit deel van de postproductie is het eigenlijk bij elke montage van belang om een goede kleurcorrectie toe te passen. In de serie ‘kleurcorrectie’ op deze website zal het een en ander over kleurcorrectie en grading worden uitgelegd. In eerste instantie zal gebruik gemaakt worden van het montage programma Avid maar veel van de zaken zijn bijna 1 op 1 te kopiëren naar programma’s zoals Final Cut en Premiere, het gaat in de eerste instantie immers om de basis. Bepaalde knoppen en functies kunnen dan wel anders weergegeven worden maar de meeste zaken zullen heel herkenbaar zijn.

In deze eerste ‘les’ zal worden ingegaan op de waveform monitor en zal de eerste basis van kleurcorrectie worden uitgelegd waarbij de focus ligt op de black-level en de maximale helderheden binnen het beeld. In het vervolg van deze serie zullen er meer nuances gelegd worden.

Het basis gereedschap bij de kleurcorrectie wordt in eerste instantie gevormd door de waveform monitor. In deze monitor kan je de helderheden aflezen. In de onderstaande afbeelding zie je aan de rechterzijde de waveform monitor afgebeeld die de waardes aangeeft van de afbeelding die links van deze monitor staat. In dit geval een vliegtuig.

De horizontale as geeft de positie binnen het beeld weer. Dus deze laat letterlijk zien waar wij ons op welke horizontale positie binnen het beeld bevinden. In de onderstaande afbeelding worden met rode en gele lijnen de verschillende posities aangegeven. Als je goed naar de waveform monitor en het bijbehorende beeld kijkt zie je al snel de overeenkomsten en is het heel eenvoudig om dit deel van de waveform monitor te doorgronden.

Anders is het met de verticale as, deze geeft geen positie weer maar laat de helderheid zien. Hoe hoger op de verticale as hoe witter/helderder het beeld is. En andersom hoe lager op de verticale as hoe donkerder het beeld is. De gele lijnen geven het maximale wit en het minimale zwart niveau aan. Je zal straks zien dat je heel eenvoudig boven het maximale wit niveau kan komen en evenzo heel eenvoudig onder het diepste zwart kan duiken. En vaak ziet het er op een monitor dan nog steeds goed uit. Realiseer je echter je dan niet meer voldoet aan de omroepnormen. Witter dan wit zal door een zender niet meer uitgezonden worden. En zwarter dan zwart zal nooit nog dieper zwart worden. Maximaal wit is maximaal wit en er is niet zoiets als super wit of extra zwart. Als je alleen aan internet films werkt kan je hier nog een beetje risico nemen en witter dan wit gaan proberen. Dat is echter af te raden omdat je dan in een gebied komt waarbij je geen zekerheden meer hebt. Blijf altijd binnen de veilige zones die wordt aangegeven in procenten: 0% voor het diepste zwart en 100% voor maximaal wit. Je kan bij bepaalde waveform monitoren ook waardes zien in bijvoorbeeld de range van 16 bit tot 235 bit. Twee waardes die je wel vaker tegen kan komen als het gaat om ‘color space’. Probeer deze helderheden eens met behulp van de horizontale as te positioneren in het beeld. In de tweede afbeelding hieronder kan je zien waar de wielen van het vliegtuig zich op de waveform monitor bevinden.

In de onderstaande afbeelding zie je ook heel duidelijk waar de luchtinlaat van het vliegtuig zich bevind. Dit is een relatief groot zwart gat dat zich in de waveform monitor ook laat zien als een verhoudingsgewijs groot deel binnen het beeld. Je kan ook heel duidelijk zien dat alleen de horizontale as iets over de positie binnen het beeld zegt en dat de verticale as alleen iets zegt over de helderheden. Op de tweede afbeelding hieronder kan je zelf de positie van de persoon die naast het vliegtuig staat terug zien. Met de donkere kleding die deze persoon draagt is zijn kleding zelfs bijna zwart waarbij zaken zoals schoenen natuurlijk zelfs geheel zwart zijn.

De horizontale flap onder de vleugel is niet diep zwart echter wel donker grijs en deze is in de waveform monitor ook goed te zien als een lange streep die qua helderheid net boven de zwarte delen binnen het beeld ligt.

Nu we de donkere delen binnen het beeld hebben kunnen bepalen is het ook redelijk eenvoudig om de helderste delen binnen het beeld te bepalen. Deze zullen hoofdzakelijk gevormd worden door de lucht, maar ook heldere delen op de vleugel en de romp van het vliegtuig zullen hoog in de waveform monitor worden weergegeven. Maar probeer ook eens de heldere reflectie in de neus van het vliegtuig terug te vinden.

Nu hebben we al gezien dat het diepste zwart tegen de nul procentlijn aan mag liggen. En als je de waveform monitor bekijkt zie je dat de donkere delen binnen het beeld die zwart moeten zijn nog niet op deze lijn liggen. Er zit dus nog geen maximaal diep zwart in het beeld. Nu komen we bij de eerste stap van kleurcorrectie. Met behulp van de slider ‘setup’ kan je het beeld donkerder maken. Als je de slider naar links beweegt zal het beeld donkerder worden en dus zullen de donkere delen van het beeld dan richting het niveau van nul procent gaan of zoals in de tweede afbeelding hieronder zelfs onder de nul procentlijn gaan duiken.

Het zwart is nu zwarter dan zwart en dus val je buiten de ‘safe colors’ die binnen de omroepnormen wordt gehanteerd. De te zwarte delen worden in de waveform monitor als witte lijnen weergegeven. Het is nu zaak om het zwart niveau weer omhoog te brengen zodat de donkere delen binnen het beeld net tegen de nul procentlijn aan beginnen te tikken. Op de onderstaande afbeelding is het zwart niveau juist ingesteld.

Vervolgens moet de helderheid naar de 100 procentlijn gebracht worden. Als je de onderstaande afbeeldingen bekijkt zie je dat hier nog heel wat ruimte is. Er zit nog lang geen maximaal wit in het beeld. De helderheid kan je met de gain omhoog brengen, schuif de slider van de ‘gain’ naar rechts net zolang tot dat het gewenste niveau van 100% bereikt wordt.

In de twee onderstaande afbeeldingen kan je zien dat de maximale helderheid binnen het beeld met behulp van de gain aanzienlijk omhoog is ‘gekrikt. Zelfs zo erg dat er bepaalde delen binnen het beeld te helder beginnen te worden. Het vreemde is dat het beeld zo op het oog misschien nog geen eens spierwit lijkt te bevatten omdat de lucht nog een duidelijk aanwezige blauwtoon in zich heeft. Laat je echter niet misleiden door je oog en vertrouw om de waveform monitor want de helderste delen hoeven niet perse door de lucht gevormd worden maar kunnen zich bijvoorbeeld ook in reflecties in de vleugel bevinden. Vertrouw op de gegevens binnen de waveform monitor!

Schuif de gain nu zo ver dicht tot het moment dat de helderste delen binnen het beeld precies tegen de 100 procentlijn aantikken. Als je de gain juist hebt ingesteld zal je zien dat het diepste zwart ook iets omhoog is gekomen. Dus nadat je de gain hebt ingesteld ga je weer terug naar de schuif waarmee je het zwart niveau (laagste helderheid) in kan stellen.

Als je een aantal keer met de schuiven hebt geschoven kom je op een gegeven moment op een beeld dat op de waveform monitor perfect lijkt. Als je de onderstaande afbeelding echter heel nauwkeurig bekijkt zie je op twee punten informatie die helderder is dan maximaal wit. Als je vervolgens naar de bijbehorende afbeelding kijkt zal je opeens zien dat deze punten gevormd wordt door de twee navigatielichten die op de romp branden. Deze lampjes zijn dus helderder dan 100%, in dit geval is dat geen probleem omdat deze best witter dan wit mogen zijn. Daarbij knipperen deze lampen en als je het beeld dus een fractie later zal bekijken zijn de lampen uit en zijn de pieken boven de 100 procent verdwenen. In sommige gevallen kan je dus heel bewust bepaalde delen van het beeld helderder dan 100% laten worden. Maar wees je altijd bewust van waar je mee bezig bent.

In de onderstaande afbeelding kan je het resultaat van de eerste correcties al duidelijk zien. Zelf corrigeer ik het beeld in eerste instantie alleen op de waveform monitor en kijk ik geeneens naar het originele beeld. Meestal zal na correctie met behulp van de waveform monitor blijken dat het beeld qua helderheden ook in het originele beeld lekker zijn geworden.

Comments are closed.