HET AFNEMEN VAN INTERVIEWS

Bereid je voor en weet wat voor verhaal je wil halen
Het klinkt heel stom want je zal je natuurlijk altijd voorbereiden. Maar voorbereiden is iets anders dan een rijtje vragen van een stuk papier aflezen. Probeer dat velletje papier sowieso te voorkomen. Het maakt de afstand tussen de interviewer en de geïnterviewde zo groot. Het is veel beter om een los gesprek aan te gaan waarin je vooraf wel goed bepaald hebt bepaald in welke richting je het gesprek wil sturen en wat je wil horen.

Stel op het gemak
Vooral doorgewinterde verslaggevers kunnen er een handje van hebben om als een wervelwind een locatie te betreden en even snel een kort interview op te nemen, Realiseer je dat veel mensen nog nooit zijn geïnterviewd en vaak zelfs speciaal naar de kapper zijn geweest (niet letterlijk). Neem genoeg tijd om voor een ontspannen sfeer te zorgen. Praat wat over het weer en leg uit waar het gesprek over zal gaan en hoe de opnames plaats zullen vinden.

Laat de vraag in het antwoord meenemen
Zorg er voor dat de persoon die je interviewt de vraag in het antwoord meeneemt. Dus als je aan iemand vraagt ‘wat is jouw favoriete kleur?’ Dan wil je bijvoorbeeld als antwoord hebben ‘ Mijn favoriete kleur is rood’. Nog beter is en antwoord in de trant van ‘ Mijn favoriete kleur is rood, dat vind ik eigenlijk al mijn hele leven lang de mooiste kleur want.. etc’. Met dergelijke antwoorden kan je in de montage je eigen vraag van het antwoord afknippen of je moet als interviewer bewust een rol binnen de film in willen nemen.

Blikrichting
Ga zo dicht als mogelijk tegen de camera aanstaan en laat de geïnterviewde jou aankijken tijdens het interview. Daarmee krijg je een blikrichting die net niet op de lens is gericht. Als je meerdere personen interviewt moet je de ene keer links en de andere keer rechts van de camera gaan staan. Dan heb je in de montage de beschikking over shots die je beter tegen elkaar weg kan snijden. Je kan mensen ook heel bewust recht in de camera laten praten. Dat kan een keus zijn, laat ze in dat geval naar het logo boven op de zoeker van de camera kijken.

Laat de personen niet het beeld uitkijken, Hiermee bedoel ik dat je iemand bijvoorbeeld iets links in het beeld zet en dan naar rechts laat kijken. Als je een persoon in deze positie naar links laat kijken dan kijkt deze persoon het beeld uit. De blikrichting is dan naar de korte lege ruimte binnen het beeld gericht. Dat wil je liever niet hebben. Het is het prettigst als de personen binnen het beeld wat ruimte in de blikrichting hebben.

Luister goed
Niets is irritanter dan een interviewer die tijdens een interview zo met zijn of haar eigen vragen bezig is dat hij vergeet om te luisteren. Als je luistert tijdens een interview dan kan je direct ingaan op bepaalde antwoorden. Als je dat niet doet kom je niet verder dan het oplezen van een rijtje vragen en dat is iets anders dan een goed gesprek.

Gelijke hoogte
Zorg dat je tijdens het interview op gelijke hoogte met de geïnterviewde staat dan wel zit. Het is vervelend als je ziet dat mensen tegen een boom van een kerels staan te praten of juist met en dwerg staan te praten. Zorg dat de ogen op de zelfde hoogte zitten.

Pottenkijkers
Ze kunnen dodelijk zijn voor een interview pottenkijkers (veelal collega’s van de persoon die je interviewt) die nadrukkelijk aanwezig zijn. Hetzij met het maken van tenenkrommende grappen ‘lach eens tegen de camera hahaha’ of ‘Je kan beter zeggen dat…’ Ga daar als interviewer slim mee om en als laatste redmiddel kan je dreigen met het feit dat zij zo zelf aan de beurt zijn voor een interview

Wie, Wat? Waar? Wanneer?
Het rijtje standaard vragen met de W, met het grootste gemak voeg je er nog Waarom? Aan toe. Dat zijn toch over het algemeen de vragen waar je een antwoord op wil hebben. Hou deze W’s in je hoofd ze kunnen een goede leidraad vormen. Met de antwoorden op deze vragen kan je over het algemeen al een aardig verhaal in elkaar zetten.

Je eigen houding
Neem een actieve en vooral een geïnteresseerde houding aan tijdens het afnemen van een interview. Laat blijken dat je betrokken bent bij de verhalen, knik af en toe met het hoofd om duidelijk te maken dat je het verhaal aan het volgen bent. Zorg dat je oogcontact met de persoon houdt met de persoon die je interviewt.

Uit laten spreken
Laat tussen de laatste woorden van de geïnterviewde en de volgende vraag een witje vallen dus niet direct een nieuwe vraag stellen. Dit voorkomt dat je in de montage in de problemen kan komen omdat een volgende vraag net door de laatste klank van een vorige antwoord zit.

Prikkel
Het kan altijd zo zijn dat je te maken hebt met iemand die niet het achterste van zijn of haar tong laat zien. Als dit gebeurd kan je de persoon een beetje uit de tent lokken. Wees hier echter voorzichtig mee en schat goed in of dit de jusite manier is om een interview open te breken.

Objectief en neutraal
Wees objectief en neutraal en laat je eigen mening achterwegen. Ga niet zelf je hart luchten.

Resumeer
Je kan na een lang antwoord het antwoord resumeren om te kijken of je het een en ander juist hebt begrepen dit werkt twee kanten op, ten eerste kan je tonen dat je geïnteresseerd hebt geluisterd en het verhaal goed hebt begrepen. Ten tweede is de kans groot dat de te interviewen persoon inhaakt op jouw reactie en daarmee een eerder antwoord versterkt.

Hou je voor de domme
Doe alsof het onderwerp dat wordt besproken nieuw voor je is en laat niet merken dat je de antwoorden op bepaalde vragen al weet. Geef de persoon die je interviewt alle ruimte om zelf de antwoorden te formuleren.

Wegsnij shots
Mooi zijn ze niet maar ze kunnen wel heel handig zijn weg-snij shots. Draai aan het eind van een interview een aantal ruime totalen waarin je een persoon ziet praten. Deze shots kunnen tijdens de montage eventueel gebruikt worden om een interview in te korten. Deze shots kunnen een beeld-las maskeren. Beter is het om speciaal voor dit doeleinde een aantal shots te draaien waarin je de persoon die je interviewt bezig ziet met bijvoorbeeld werkzaamheden of andere handelingen die direct of indirect betrekking hebben op het interview. Maak je een kort interview met een marktkoopman draai dan wat shots terwijl de persoon aan het werk is. Nu doe je dat in de meeste situaties vanzelf. Maar het kan ook gebeuren dat het je met veel moeite is gelukt om een interview met persoon lekker belangrijk hebt geregeld en je precies 10 minuten voor een interview hebt. Zorg er dan alsnog voor dat je voldoende weg-snij shots draait want anders loopt je tijdens de montage onherroepelijk vast.

Bewegen of statisch?
Het heeft een totaal andere uitwerking als je een persoon tijdens en interview statisch laat zitten of dat je een persoon (of camera) tijdens een interview laat bewegen. Maak hierin een bewuste keus. Het voordeel van een interview waarbij je een persoon lekker zijn of haar gang laat gaan en de vragen nonchalant stelt tijdens bijvoorbeeld werkzaamheden is dat een interview dan wat losser wordt. Aan de andere kant heeft iemand die statisch geïnterviewd wordt en bijvoorbeeld achter bureau zit meer autoriteit. Ga overigens niet over de as (zie artikel over de beeld-lassen)

Het mooiste koppie of de beste woorden?
Het gebeurd vaak dat men een persoon naar voren schuift die geïnterviewd moet worden omdat deze persoon het leukste koppie heeft. Soms zijn die helaas niet de beste praters. Het gaat om het verhaal dus zorg er voor dat je de persoon voor de lens krijgt die het beste verhaal kan vertellen.

Pen in de hand
Het is een hele simpele truc maar geef de persoon die je interviewt iets in de handen bijvoorbeeld een pen. Op een of andere manier komen deze personen tijdens een interview wat losser. Ik zeg pen maar daarin schuilt weer het gevaar dat de persoon die je interviewt zenuwachtig met de pen gaat klikken. Dus maak er maar een potlood van want anders wordt de geluidsman helemaal gek van het geklik.

Standbeen sleepbeen
Als iemand staand word geïnterviewd zorg dan dat deze persoon op een been staat. Niet letterlijk in de zin van hinkelend in beeld maar in de zin van dat de persoon het gewicht mee op het ene been dan het andere been heeft staan. De persoon staat dan op de manier die men binnen de modefotografie standbeen, sleepbeen noemt. Hiermee voorkom je dat iemand als aan de grond genageld voor de camera staat. Het kan beter nonchalant ogen.

Kan het wat korter?
Probeer de antwoorden op de vragen compact te houden dit voorkomt dat je tijdens de montage een interview moet inkorten. Korte duidelijke antwoorden is datgene dat je wil horen.

Laat het lekker gaan
Grijp tijdens een interview niet constant in maar laat en gesprek lekker gaan en lopen, Onthoud wel wat je eventueel wil corrigeren en doe dat dan nadat de eerste opnames zijn gemaakt. Het is heel vervelend als je als interviewer tijdens een gesprek constant vraagt zou je dat nog een keer over willen doen?

Laat het niet zien
Probeer afspraken te voorkomen waarbij je afspreekt dat men vooraf een preview van een interview krijgt te zien. Laat het product pas zien als je klaar bent met de film, Dit voorkomt dat je tijdens de montage allerlei discussies moet voeren met mensen die willen dat je bepaalde zinnen en woorden uit een interview haalt. Er zijn altijd ijdele mensen die in staat zijn om hele opnames af te keuren vanwege een pukkeltje op de neus. Als interviewer maak jij de beslissingen. Natuurlijk kan er overleg plaatsvinden maar voorkom dat iemand anders dan jij zelf de inhoud van een interview bepaald. Dus laat het item laat zien en niet tijdens de voor-montage fase.

Hoe schrijf je die naam?
Vaak zal je tijdens de montage naamtitels aan personen gaan toevoegen. Het is handig om mensen die je interviewt voorafgaande aan het interview even hun naam op beeld te laten spellen. Dus je neemt een shot op waarin de personen hun naam spellen en hun functie vermelden.

It’s magic
Een clapper board/slate kan zeker bij het gebruik van en externe audio-recorder puur functioneel zijn Maar het werkt ook heel magisch tijdens de opnames. Een clapper board maakt een interview opeens echt en af maar aan de andere kant zorgt het ook voor hele simpele ontspanning.

Niets is vanzelfsprekend
Als je vaak interviews afneemt dan begint dit gewoon dagelijks werk te worden en is alles heel gewoon. Realiseer je altijd dat het voor de meeste mensen een bijzondere gebeurtenis is als ze geïnterviewd gaan worden. Er zijn zelfs mensen die er minder door slapen. Hou daar rekening mee en ga niet als de spreekwoordelijke olifant in een porseleinkast tekeer.

Erbij hangen
Het kan zo zijn dat je meerdere personen tegelijk voor de lens hebt staan om te interviewen. Probeer te voorkomen dat de mensen die niet aan het woord zijn er als een paar zoutzakken bij staan of zitten. Laat hun actief in beeld komen. Vraag of ze bijvoorbeeld met het geven van bevestigende knikjes met het hoofd actief aanwezig willen zijn. Laat ze bewegen en laat ze visualiseren dat ze actief meedoen aan het interview en op z’n minst geïnteresseerd luisteren naar datgene dat hun collega te vertellen heeft.

Praat als een Italiaan
Laat mensen met hun handen praten laat ze visualiseren. Stel dat iemand verteld dat hij of zij in een groot huis woont laat ze dan tijdens het praten met hun handen het gebaar maken waarmee ze laten zien hoe groot dat huis is. Als ze het over een bepaalde locatie hebben laat ze dan met hun handen wijzen in de richting waar deze locatie is. Kortom laat mensen lekker expressief praten. Dit hoeven niet perse grootste gebaren te zijn maar kleine subtiele bewegingen maken een interview al een stuk prettiger om naar te kijken.

Een klein stapje naar links
Wees duidelijk met eventuele aanwijzingen. Wat is en klein stapje? Je kan beter zeggen zou je 10 centimeter naar links kunnen gaan? En wat is links? Jouw links is voor de persoon aan de andere kant van de camera rechts. Zorg er voor dat je richtingen altijd spiegelt en ga bij het geven van aanwijzingen zoals links en rechts altijd uit van het gezichtspunt van de persoon die voor de camera staat. Dus wat voor jou links is dat is voor de persoon die je interviewt rechts.

Kruis op de grond
Het filmen met DSLR camera’s heeft als groot voordeel dat je heel mooi met de scherpte-diepte kan werken hierin schuilt ook het gevaar dat mensen uit de scherpte bewegen. Stel scherp op de persoon die je gaat interviewen en markeer de plek waar deze persoon staat op de grond. Dit kan je bijvoorbeeld doen door met een stuk plakband en kruis op de grond te plakken.

Wie laat daar een scheet?
Zorg dat alleen jij de vragen stelt en voorkom dat andere mensen binnen de crew tijdens het interview af en toe ook wat mompelen. Alle feedback is natuurlijk altijd welkom maar zorg er voor dat jij de persoon bent die de vragen stelt. Als iemand anders goede input heeft dan is dat altijd meer dan welkom maar laat deze mensen de vragen tijdens een rustig moment aan jou doorgeven. Het kan voor iemand die wordt geïnterviewd heel verwarrend zijn als verschillende personen vragen gaan stellen.

Scoren of integer?
Nu kom je op het gebied van ethiek, neem je iemand tegen zichzelf in bescherming? Ik heb interviews gedraaid waarin mensen dingen zeiden die schadelijk voor de persoon zelf of voor andere personen kunnen zijn. Wat doe je met dit materiaal? Helaas is het zo dat juist dit soort materiaal goed voor de kijkcijfers kan zijn want sensatie werkt altijd. Hou de ethiek in het achterhoofd! Maar wees aan de andere kant ook wel weer (gezond) egoïstisch en bedenk dat het jouw vak/hobby is om een goede film te maken. Zoek de juiste balans.

Presentatrice of presentator
Het kan ook zo zijn dat iemand anders, in beeld, de vragen stelt in dat geval werk je dus met een interviewer, presentator/presentatrice . Dit vergt een totaal andere aanpak en je bent dan afhankelijk van de vakkennis van de persoon die het interview aan het afnemen is. Wees en blijf echter altijd alert en volg het gesprek goed zodat je zowel de interviewer als de geïnterviewde kan steunen met aanwijzingen en tips. Richt je met de camera in eerste instantie hoofdzakelijk op de persoon die geïnterviewd wordt en maak achteraf de nodige snij-shots waarbij de interviewer nogmaals een aantal vragen stelt waarbij je deze persoon duidelijk in beeld neemt. Let op de blik richting en de beeld-as! Verder valt er met gemak een heel artikel aan het werken met presentatoren en presentatrices te wijden dus binnen dit artikel wil ik mij tot dit beperken.

Nazorg
Zorg dat de personen die je hebt geïnterviewd achteraf altijd een kopie van de film krijgen. Ik moet helaas bekennen dat dit er bij mij vaak ook bij in schiet maar het is wel zo netjes om iedereen, die heeft mee gewerkt, als dank een kopie van de film te sturen.

Maar er is ook andere nazorg waarover ik helaas een verkeerd voorbeeld kan geven. Ooit heb ik een week lang een heel intensieve opname periode gehad met een meisje dat uit Afrika kwam, het betrof een film over AIDS. In Nederland werd het meisje dat ik volgde geconfronteerd met zaken die zeker veel impact op haar hebben gehad. Zij was haar hele familie aan AIDS verloren. In Nederland had zij gesprekken met mensen die al jaren met AIDS leefde en niet overleden. Ze vroeg zich bij de pin-automaat af of er mensen in de muur zaten die geld naar buiten schoven etc. Kortom voor het meisje een hele confronterende week. Aan het eind van de draai-periode heb ik haar naar Schiphol gebracht in de wetenschap dat een collega van mij in Afrika zo netjes was geweest om voor haar oom een aantal koeien te kopen. De week na deze draai-periode kwam ik terug op kantoor en vroeg de producent of er voor het meisje wel nazorg zou zijn, Het was immers een ontzettende confronterende week geweest. Nazorg? Wat? Hoezo? Nee wij zijn zorginstelling! Het voelde voor mij niet goed, wat denk jij er van?

Comments are closed.