CROPFACTOR & DOF

Elders op deze website is een uitgebreid artikel geschreven over de scherpte-diepte (Depth Of Field) binnen een opname. In het betreffende artikel wordt gesproken over diafragma, brandpunt-afstand en opname-afstand. Sommige mensen zullen zich afvragen waar de invloed van het sensor formaat is gebleven. Het verhaal gaat immers dat een camera met een kleine sensor een grotere scherpte-diepte geeft dan een camera met een grote beeldsensor. De invloed van het sensor formaat kan op twee verschillende manieren bekeken worden en daarmee kan je tot twee tegenstrijdige conclusies komen. In dit verhaal zullen beide ‘stromingen’ omschreven worden.

De scherpte-diepte
Eerst zal de scherpte-diepte omschreven en gedefinieerd moeten worden. Wat is scherpte-diepte, in het uitgebreide artikel over scherpte-diepte dat hier gelezen kan worden wordt het een en ander al uitgebreid omschreven. Maar simpel gezegd is de scherpte-diepte het gebied waarbinnen en opname als scherp zal worden ervaren. In principe verloopt de scherpte in een rechte lijn vanuit een objectief. Dus de scherpte verloopt vanaf het objectief tot aan een voorwerp dat bijvoorbeeld aan de horizon staat. Dus je kan bijvoorbeeld spreken over een opname die vanaf twee meter vanaf de camera scherp is tot 10 meter. In dat geval is de diepte van de scherpte acht meter. Als deze scherpte-diepte 30 meter is dan is een opname over een grote afstand scherp. In de onderstaande afbeelding kan je de scherpte-diepte duidelijk zien verlopen.

Nu zal je zien dat het niet zo is dat de scherpte van het ene op het andere moment overspringt van scherp naar onscherp. De overgang van scherp naar onscherp verloopt geleidelijk. Dit is een gebied waarop goede objectieven zich onderscheiden van slechtere objectieven. Als deze overgang mooi en vloeiend verloopt spreek je over een objectief dat een mooie 3D weergave heeft. Bij slechtere objectieven zal de overgang abrupter zijn en zich daarmee duidelijker aftekenen.

In de bovenstaande foto is scherpgesteld op de afstand van 25cm. Als je de foto nogmaals bekijkt kan je zien dat de opname in het gebied rondom de 25cm optimaal scherp is en dat de scherpte langzaam naar een onscherpte verloopt. De scherpte-diepte is nu het gebied waartussen de opname als scherp zal worden ervaren. Nu heeft dit voor en deel ook te maken met de definitie die de kijker aan scherp geeft. Wat de een scherp noemt kan een ander persoon al als onscherp beoordelen. Er zijn echter ook puur technische bepalingen opgesteld die bepalen wat je als scherp en wat je als onscherp moet omschrijven. Voor deze omschrijving verwijs ik naar het artikel elders op deze website. Maar als we de bovenstaande foto grof bekijken en beroordelen zou je kunnen stellen dat de opname binnen het gebied van 23cm tot 26cm (zie foto hier onder) als onscherp kan worden beoordeeld.


Het vervolg van dit artikel plus veel meer informatie kan gelezen worden in het eBook DSLR voor filmmakers deel 2 Of je kan deelnemen aan één van de workshops die door HDSLR35 wordt gegeven. Tijdens die workshops zal ook de DOF duidelijk worden uitgelegd!

Comments are closed.