AVID – GEVULDE TITEL

Soms wil je iets anders dan een titel die met een egale kleur of een verloop tint is gevuld. Binnen Avid is het heel eenvoudig om een titel aan andere vulling te geven en de letters en symbolen bijvoorbeeld te vullen met een video-beeld. In het onderstaande voorbeeld wil ik de titel ‘Avid’ vullen met het beeld van de F-16.

Als je de titel in de tijdlijn selecteert en vervolgens met de rechter muisknop ‘dubbel klikt’ op de titel dan zal je zien dat de titel openklapt en er drie lagen boven elkaar ontstaan. de onderste laag is de laag die je normaal op de tijdlijn zal zien. De twee lagen die boven deze laag liggen laten zien waaruit de betreffende titel is opgebouwd. De bovenste laag heeft de naam ‘Alpha Matte’ en dat is het alpha kanaal waarmee de titel is opgebouwd. Heel simpel gezegd kan je zeggen dat dit de vorm van de letters is, eigenlijk een soort van ‘key’. Onder deze laag ligt de laag ‘Graphic Fill’ en deze laag is de vulling van de vorm die er boven ligt. In dit voorbeeld is de ‘Graphic Fill’ dus niet meer dan een egale witte kleur.

De volgende stap maakt duidelijk dat het maken van een gevulde titel helemaal geen ‘rocket science’ is maar niet minder dan een hele eenvoudige handeling. Je gaat de vulling van de titel eenvoudigweg vervangen met het beeld dat je in de titel wil weergeven. Je zal zien dat de naam binnen de betreffende videolaag zal veranderen daar waar je eerst ‘Graphic Fill’ zag staan zie je nu de naam van de clip staan die je hebt gebruikt om de titel mee te vullen. Als je vervolgens weer op het betreffende segment klikt zullen de verschillende lagen weer in elkaar klappen en zie je in de tijdlijn weer gewoon één videolaag staan waarvan je weet dat deze nu is opgebouwd met een ‘Alpha Matte’ en je eigen ‘Graphic Fill’.

Comments are closed.